Siyaset Komitesi

İnsanların insanlığın varoluşundan itibaren toplum halinde yaşadıkları varsayılmaktadır. Bireyin başka bir bireyle etkileşim halinde yaşadığı toplumda belirli kurallar olmalıdır. Siyaset felsefesi bu kuralların hangi ilkeler çerçevesinde kim tarafından belirlenmesi gerektiğini inceler. Siyaset bir toplumun yaşamını şekillendirecek idari ve hukuki kurallar belirlenmesinin yanı sıra devletler arası ilişkileri de kapsar. Savaşlar da devletler arası siyasi ilişkilerin bir ürünüdür. 

Siyaset Komitesi “Sürdürülebilir İnsanlık” teması altında insanlık tarihinin şekillenmesinde büyük payı olan siyasetin insanlığın geleceğindeki rolünü inceleyecektir. Siyaset felsefesi üzerine tartışmalar yapılacak, doğu ile batı arasındaki farklı siyasi anlayışlar incelenecek, devletin gerekliliği ve ideal devlet düzeninin olabilirliği gibi konular ele alınacaktır. Siyasetin savaş aracılığıyla devam etmesi ve savaşın siyaset aracılığıyla devam etmesi tartışılacak, varılan konsensüsler neticesinde savaş ile siyaset arasında nasıl bir ilişki olduğu incelenecektir. 

Siyaset Komitesi’nde mutluluk, özgürlük, eşitlik, devlet ve adalet kavramları üzerinde durularak teorik tartışmaların ardından siyasetin pratik hayattaki yeri ve insanlığın sürdürülebilirliğindeki önemi üzerine konuşulacaktır. 

 

Komite Gündem Maddeleri: 

• Siyaset Felsefesi

• Kaos ve Düzen

• Savaş ve Siyaset

• Siyaset ve Gelecek

• Gençlerin Siyasetteki Rolü

• Apolitikleşme

Komite Danışmanları:

Akademisyen: Doç. Dr. Talha Köse

Araştırma Görevlisi: Halil İbrahim Alegöz

siyaset-el