Sıkça Sorulan Sorular

 Katılımcıların ortak bir konu üzerinde çalışmalarını, düşünmelerini ve öğrenmelerini sağlayan uygulamalı bilimsel toplantılardır.

Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin Kartal Fikir kulübü tarafından ‘Sürdürülebilir İnsanlık’ temasıyla liseli katılımcılara yönelik ikincisini düzenleyeceği çalıştaydır.

Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı, katılımcılarına ‘Sürdürülebilir İnsanlık’ teması çerçevesinde, olaylara çok yönlü bakabilme, sorunları fark edebilme ve çözüm önerisi üretebilme/sunabilme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır.

Çalıştay süresince katılımcıların resmi kıyafet giymesi beklenmektedir. Ayrıca katılımcıların güvenlik amaçlı yaka kartlarını konferans süresince takması rica olunur.

Çalıştaya katılacak öğrenciler sanat, sosyal bilimler, edebiyat ve fen bilimleri alanlarında oluşturulan komitelerde, belirlenen müzakere konuları üzerinden sorunlar tespit edip bu sorunlara çözümler üretmek için komite üyeleriyle istişare edeceklerdir. Yapılan istişareler sonrası komitelerde birer bildiri oluşturulacaktır.

Çalıştay, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleşecektir.

“Sürdürülebilir İnsanlık”a ulaşabilme yolunda, çalışmalarda bulunmaya istekli lise öğrencileri katılımcı olarak başvurabilmektedir.

Katılımcılar bireysel ve toplu başvuru yapabilir. Bir okuldan en az 3, en fazla 8 kişi başvurabilecek ve her komitede aynı okuldan yalnızca 1 öğrenci bulunabilecektir. Bununla birlikte başvuran delegeleri kabul etme/etmeme hakları Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı sekretaryasına aittir.

Konaklama çalıştay takımı tarafından belirlenen yurtta sağlanacaktır.

Katılımcılara servis hizmeti sağlanacaktır. Katılımcılar, yurttan kalkacak olan servislere yetişememeleri durumunda ulaşımlarını kendileri temin edecektir.

Çalıştayın resmi dili Türkçe’dir.

Deneyim sahibi delegelerin başvuruları deneyimsiz delegelerin başvurularına göre önceliğe sahip olmakla birlikte çalıştay başvurusu için deneyim zorunluluk arz etmemektedir.

Delegeler bulunduğu komiteler hakkında çalıştay tarihine kadar ön araştırma yaparak komitenin konusuna ve komite gündemlerine hakim olacak şekilde hazırlanmalıdır.

Çalıştaya katılacak delegelerin devamsızlık yapmamaları beklenir. Mazeretsiz devamsızlık yapmaları halinde katılım belgesi alma hakkını kaybedeceklerdir.

Delegasyon 3-8 kişilik katılımcı grubudur, toplu başvurular için delegasyon başvurusu yapabilirsiniz.

Çalıştayda ödüllendirme olmayacak, üçüncü günün sonunda katılımcılara, katılım sertifikası verilecektir.

 Kartal Fikir Kulübü’nün çalışmalarına www.kartalfikir.com adresinden ulaşabilirsiniz.