Sanat Komitesi

Sanat, özü itibariyle bireyin ve toplumun tecrübelerinin dışa vurumudur. Sanat Komitesi bu sene sanatın kendi özüyle ilgilenecek, işitsel ve görsel sanatlar düzleminde sanatın modernleșmesini ele alacaktır. Sanatın geçmişten günümüze hangi nedenlerden dolayı nasıl evrildiğiyle bu kesintisiz değişim sürecinin gelecekte nasıl devam edeceği birey ve toplum düzleminde incelenecektir. 

Sanat komitesi ayrıca Türkiye özelinde müzik, mimari ve görsel sanatları derin bir biçimde analiz ederek bunların günümüzdeki ve gelecekteki konumlarını sosyolojik ve psikolojik bir perspektifle inceleyecektir. 

Bu bağlamda toplumların sanat tercihleri ve bu tercihlerin sebepleri ele alınacak, insanın geçmişten günümüze sanatla olan ilişkisi gözden geçirilip bir gelecek izlenimi oluşturulmaya çalışılacaktır.

 

Komite Gündem Maddeleri:       

  • Modern Müzik
  • Türk Sanat ve Halk Müziği
  • Klasik Batı Müziği
  • Modern Görsel Sanat
  • Türkiye ve Görsel Sanatlar

Komite Danışmanları:

Mentor: Ahmet Ercan

Akademisyen: Dr. Sami Dural

 

keman-sanat