Psikoloji Komitesi

Her çağın kendine has bir psikolojik yapısı vardır ve bu yapı o çağda yaşayan nesli nitelendirir. İçinde bulunduğumuz çağa damgasını vuran nesil ise “Ben Nesli”dir. Ben Nesli; oldukça özgüvenli, idealist ve hırslı fakat bir o kadar da depresif, yalnız ve kaygılı bir kuşaktır. Bu jenerasyon tehlikeli bir şekilde evrilip kendini tüketebileceği gibi gerekli yönlendirmeler yapıldığı takdirde insanlığın devamlılığına katkıda bulunabilecek potansiyel bir enerjiye de sahiptir. Günümüz bireylerinde bastırılmış olarak bulunan bu enerji beraberinde çeşitli psikolojik rahatsızlıkları da getirmiştir.

Teknolojiyle birlikte büyüyen bu kuşağın bireyi, sosyal çevresinden kendini izole etmiş ve kendini soktuğu bu yalnızlıktan zevk alır hale gelmiştir. Kendiyle baş başa kalan birey, yavaş yavaş insanlara olan sevgisini yitirmeye ve kendini anormal derecede sevmeye başlamıştır. Fakat kitlelere mecbur olan insan, bu şekilde fıtratına ayak uyduramayarak çeşitli buhranlara sürüklenmiştir.

Psikoloji Komitesi “Sürdürülebilir İnsanlık” teması altında 21. yüzyılda psikoloji dünyasını meşgul eden Ben Neslini, yalnızlaşma sürecini, bu yalıtıklığın sebep olduğu özgüvenin bireyin kendisine ve çevresine olan etkilerini ve tüm bunların gelecekte alacağı formu inceleyecektir.

 

Komite Gündem Maddeleri:

  • Kitle Psikolojisi
  • Dijital Nesil
  • Depresyon ve Kaygı Bozukluğu
  • Narsizm

Komite Danışmanı:

Dr. Burcu Uysal

tekno-nesil