Genel Prosedür

 

1.       Çalıştay öncesinde komite gündem maddeleri komite akademik takımı tarafından belirlenir.

 

2.       Katılımcıların çalıştaya hazırlanmak adına, atandıkları komitenin, komite rehberini okuması gerekmektedir. Bu hususta halkla ilişkiler takımımız her katılımcıyla iletişime geçecek ve teyit edecektir.

 

3.       Katılımcıların gelmeden önce herhangi bir sunum veya bildiri hazırlaması gerekmemektedir.

 

4.       Komitelerde, komitenin gündem maddesi ile ilgili tartışmalar yürütülecek, fikir alışverişi yapıldıktan sonra kararlar alınacak ve devamında komite kararları, raportör tarafından bildiri formatına dönüştürülecektir.

 

5.       İhtilaflı kararlar için komite açık oylamaya gidecektir.

 

6.       Komite içerisinde 2 moderatör ve 1 raportör bulunacak; tartışmalar aktif bir şekilde yönetilecektir.

 

7.       Her komitenin kendisine özel prosedürel ayrılıkları vardır ve bu prosedürel ayrılıklar, çalıştayımıza zenginlik kattığı gibi www.surdurulebilirinsanlık.com adresi üzerinden komite prosedürü başlığı altında katılımcılara ulaştırılacaktır.

 

8.       Komitede alınan kararlar X. ve XI. oturumlarda komite akademik takımı ve katılımcıları tarafından revize edilecektir.

 

9.       Her komitede onur konuğu ve bildiri konuğu olmak üzere ikişer uzman konuk ağırlanacaktır. XII. oturumda bizlerle beraber olacak olan konuklarımız komite bildirilerini kontrol edip bildiri ile alakalı komite katılımcılarına geri bildirim verecek ve  yorumlarını ekleyecektir.

 

10.   Komite bildirileri, kapanış töreninde renkli metodlarla sunulacak ve sunumu yapacak kişi/kişileri komite belirleyecektir.

 

11.   Sunumunun ardından komite bildirisi, komitenin gerek gördüğü mecralara (bakanlıklar, STKlar, düşünce kuruluşları) ulaştırılacak ve takibi yapılacaktır.