Felsefe Komitesi

Felsefe Komitesi, felsefenin bizatihi kendisini “insanlığın sürdürülmesi” bağlamında disiplinler arası bir bakış açısıyla ele alacaktır. İnsanlığın felsefeye duyduğu ihtiyacın temeli sorgulanacak, günümüze değin olan uzun serüveni içerisinde bilimlerin de etkisiyle nasıl şekillenip değiştiği irdelenecektir. Geçmişin ve günümüzün sosyal gerçekliklerinin ışığında ise geleceğin felsefe tasavvuru tasarlanacaktır.

Kuşkusuz insanlık var olduğu andan itibaren kendine bir gaye bulmak, kendi varlığını anlamlandırmak isteğindedir. Varlığın anlamını kavramaya, zamanın ve mekanın üstünde bir gerçekliğe ulaşmaya ilişkin en kapsamlı çabanın sembolü antik çağlardan beridir felsefe olagelmiştir. Felsefe, tüm bilimlerin annesi olarak görülmekle birlikte içinde her beşeri unsurdan bir iz taşır, tüm insanlığın düşünsel birikimini içerisinde barındırır. Bunlara istinaden, felsefe komitesinin maksadı, gelecek konukların felsefenin anlaşılış biçimine ve asli temellerine dair sorulara ve sorunlara özgür biz zeminde cevap aramaları, başka bir deyişle; felsefenin felsefesini yapmalarıdır.

 

Komite Gündem Maddeleri:

  • Felsefenin ‘Ne’liği ve Niteliği
  • Felsefenin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi 
  • Modern Dönemde Felsefenin Yitirilişi 
  • Felsefe-Bilim İlişkisi

Komite Danışmanları:

Mentor: Doğuhan Murat Yücel

Prof. Dr. Cengiz Çakmak

Dr. Enis Doko

Dr. Cahid Şenel

dusunenadam