Edebiyat Komitesi

Edebiyat, yazının icadından on binlerce yıl öncesine kadar dayanan tarihiyle insanlık tecrübesinin kadim sanat dallarından biridir. Bu sanatın icrasında edebiyatın en eski biçimi olması ve diğer türlere öncülük etmesi itibariyle şiir inkar edilemez bir öneme sahiptir. 

Edebiyat komitesi bu sene edebiyatın mahiyeti, amacı, tanımı gibi temel tarışmaları ele almakla beraber insanoğluyla benzeşen bir biçimde zaman içerisinde değişen ve dönüşen şiir sanatının bu yolculuğunu, modernleşmesini ve postmodern hale gelmesini sosyolojik ve tarihi bağlamlar düzleminde irdelemeyi, katılımcılara dönüşüm sürecini kendi fikir ve birikimleriyle yorumlamalarını sağlayacak bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.

Son olarak da “Sürdürülebilir İnsanlık” teması çerçevesinde klasiğin modern dönemde icrası, postmodern edebiyatın gidişatı gibi sorunlar üzerinde tartışılıp edebiyat ve şiirin geleceği üzerine fikir ve tasavvurlar öne sürülecektir.

 

Komite Gündem Maddeleri:

• Edebiyatın İnsanlık Tarihi ve Medeniyetlerdeki Konumu

• Klasik ve Modern Edebiyatın Özüne Dair Bilgi ve Değerlendirme

• Dünya Edebiyatında Modernin Klasiğin Yerini Alması Süreci

Komite Danışmanları:

Mentör: Murat Bildik

Akademisyen: Dr. Fatih Altuğ 

 

Divan Edebiyatı