Din Komitesi

Tarihte çıkmış savaşların gerekçesinde, yaşanmış olayların gerçekleşmesinde ve insanlığın içinde yaşadığımız noktaya gelmesinde, tarihi insanlığınki kadar eski olan dinin hep en önemli etmenlerden biri olduğu görülmektedir. Sundukları anlam mekanizmaları ve özgürlük alanımıza dair çizdikleri çerçevelerle dinler tarih boyunca insanları etkilemiş, toplumların değişim süreçlerinde olumlu veya olumsuz roller oynamışlardır. Son yıllarda ise seküler anlayışın oldukça yaygınlaşmasıyla akıllarda şu soru belirmiştir: Dinlerin insanların hayatındaki etki sahasının giderek küçülmesi bir gün tamamen yok olmalarıyla neticelenebilir mi?

Din Komitesi moderniteyle semavi dinlerin birlikte devam ettirilmeleri ihtimalini, dinlerin modern birey üzerindeki etkilerini ve topluma yansımalarını, postmodernizm ile gelen sorunlara karşı tutumlarını ve insanlığın sürdürülebilir geleceğindeki konumlarını tartışacaktır. Bu başlıklar altında;  son yıllarda oldukça revaçta olan pozitif psikoloji ile dinin ilişkisini, bireyciliğin dindeki yerini, çevre ve din ilişkisini, yeni dinî akımlar karşısındaki aksiyonlarını mülahaza edecektir. 

 

Komite Gündem Maddeleri:

  • Pozitif Psikoloji ve Din İlişkisi
  • Özgürleşen Bireyin Hayatında Din
  • Yeni Dinî Akımların Sürdürülebilirliği
  • Çevre Problemi ve Din

Komite Danışmanları:

Prof. Dr. İsmail Taşpınar

Dr. Betül Avcı

 

religion-praying