Tarih Komitesi

İnsanlık serüvenine tanıklık etmek, günümüz dünyasının nasıl oluştuğunu kavrayabilmek  için Tarih Komitesi’nin konusu “Modern Dünyanın Teşekkül Süreci ve Osmanlı’ya Yansımaları – 1789-1848 Devrim Çağı ve Tanzimat Dönemi İncelemesi” olarak belirlendi. Katılımcılarla birlikte bu dönemlerin siyasi, iktisadi ve sosyo-kültürel analizleri yapılıp günümüze olan etkileri tartışılacaktır.

“Modern Dünyanın Teşekkül Süreci” kısmında öncelikle 19. yüzyıldaki gelişmelerin temel nedenlerine odaklanılacak olup Aydınlanma Felsefesi, Sanayi İnkılabı ve dönüşen ekonomik ile toplumsal sistem ekseninde Fransız İhtilali, Napolyon Savaşları, monarşilerin yıkılması gibi siyasi gelişmelerin değerlendirilmesi yapılacaktır.

Bu olayların Osmanlı Devleti’ndeki yansımaları içinse Tanzimat Dönemi incelenip etkileri günümüzde dahi sürmekte olan Tanzimat Devri’nin nasıl başladığı ve sürecin nasıl ilerlediği irdelenecektir. II. Mahmud Islahatları, Tanzimat ve Islahat Fermanları, azınlık isyanları ve Kırım Harbi gibi siyasi vakaların yanında dönüşüm geçiren Osmanlı fikir hayatı, toplumsal değişim, kadının toplumsal hayata karışması gibi detaylar da incelenecektir.

 

Komite Gündemi:

- Modern Dünyanın Teşekkül Sürecinin;

  • Politik Yönü
  • İktisadi Yönü
  • Sosyal Yönü
  • Fikri Yönü

 

- Tanzimat Dönemi’nde;

  • Yenilikler
  • İktisadi Gelişmeler
  • Politik Gelişmeler
  • Sosyal Gelişmeler

Komite Danışmanı:

Dr. Faruk Yaslıçimen

 

mustafa-resit-pasa