Çalıştay Teması

              Sürdürülebilirliği daimi olma yeteneği olarak tanımlamak mümkündür. Binlerce yıllık bir hikayeye sahip olan insanlık, yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğini doldururken son birkaç yüzyıldır içinde yaşadığı gezegen için tam bir tehdit haline gelmiştir. İnsanoğlu artan enerji ihtiyacı ve temel ihtiyaçlarını karşıladığı yaşam kaynaklarının doğada bulunma oranlarının azalması gibi sebeplerle zaman içerisinde arzularını gerçekleştirmekte zorluk çekeceğini fark ederek yaşamını sürdürme kaygısıyla karşı karşıya kalmış, gezegeninin kendisi için ne kadar daha bir yaşam yeri olarak kalacağını sorgulamaya başlamıştır.

 

       Bunun üzerine bilim insanlarının öncülük ettiği araştırmalar neticesinde doğadaki enerji kaynaklarının hızlı ve ölçüsüz tüketildiği ifade edilerek küresel ısınmayı engelleyecek tedbirler almanın gerekliliği savunulmuş ve karbon salınımının azaltılması, enerjinin sürdürülebilir kılınması gibi insan yaşamının böylelikle sürdürülebilir kılınacağına inanılan türlü fikirler ortaya atılmış, planlamalar yapılmıştır. Ancak gerekliliği üzerinde çoğunlukla fikir birliğine varan insanlık bu tedbirlerin uygulanıp hayata geçirilmesinde maalesef aynı uzlaşıyı gösteremeyerek sınıfta kalmıştır. 

 

              Bilim adamlarının yürüttüğü çalışmaların Dünya’yı gelecekte bizler için daha yaşanılabilir bir yer kılma amacına minnettarız. Lakin ekolojik bazı sorunlara çözümler bulmaya çalışırken benzer çalışmalara sadece bedenen ihtiyacı olmadığını unutan insanlık, aynı şekilde sosyal hayatını etkileyen din ve psikoloji gibi alanlarda da sürdürülebilir bir yaklaşım benimsemekte eksiklikler yaşamaktadır. Peki “insan” nasıl sürdürülebilir kılınır?

 

     Dünya üzerinde yaşadığı süre zarfınca temel ihtiyaçlarını karşıladığı hayvan ve bitkilerin sayamayacağımız kadar çok türünün tükenişine tanıklık etmiş insanı diğer canlılardan ayıran değerler ne olacaktır? Bu değerleri sürdürülebilir kılmak mümkün müdür? Bunlar, kendimize sorabileceğimiz sorulardan yalnızca birkaçıdır. 

 

             II. Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı bu noktainazarla katılımcılarına ictimai alanda dini, psikolojik, edebi, tarihi, siyasi, bilimsel ve felsefi çalışmalar yürüten komiteleri vasıtasıyla tartışma, müzakere etme ve sürdürülebilir bir insanlık için değerlerimizin üzerine inşa edeceğimiz bir bildiri çıkarma fırsatı sunmaktadır. Tartışmaların neticesinde katılımcılarına farkındalıklarını arttırma ve sorunları tespit etmenin yanı sıra yerinde çözüm üretip sunabilme kabiliyetlerini edindirmek isteyen çalıştayımız, alanında uzman akademisyenlerin desteği ile daha sürdürülebilir bir insanlık yolunda çalışmalar ortaya koyacaktır. 

              İnsan, oldukça, tartışmaya ve keşfedilmeye açık bir konumdadır.