Bilim Komitesi

Bilim, insan ve evren arasındaki en berrak penceredir. Entelektüel bir bakış açısı, yeri geldiğinde sağlam bir dayanak noktası, kimi zaman da insanın içinde barındırdığı merak ve keşfetme dürtüsüne en tatmin edici şekilde cevap veren yol arkadaşıdır. Bu yol arkadaşlığının temeli insanın hayatta kalma yönündeki içgüdüsüne dayanır. Hayata ve yaşama tutunma adına insan ve bilim daima ortak bir çalışma içerisinde olmuşlardır. Hal böyle iken insanlığın devamlı kılınması için oldukça mühim bir konu olan enerji konusu da bilimin çalışma alanları içerisinde aslan payına sahip olmayı başarmıştır.

Evrende gerçekleşen her olay için belirli miktarda enerji gerekirken bu enerjide herhangi bir artma ya da eksilme meydana gelmez. Devamlı bir döngü söz konusudur. Bu döngünün insanlık yararına kullanılabilmesi için kontrol altına alınabilmesi, en azından nasıl bir döngü planı izlendiğinin en ince ayrıntısına kadar keşfedilmesi gerekmektedir. İşte tam bu noktada enerjinin sürdürülebilirliği devreye girmektedir. Sürdürülebilirlik konusu temelde, sürekli dolaşım halinde olan enerjinin istenilen formlarda en yüksek verimle kullanılabilmesi esasına dayanır. Yalnızca insanlığın değil tüm evrenin sağlıklı bir biçimde sürdürülebilmesi enerjinin sürdürülebilirliğinden geçer. Bir başka deyişle; enerji güçtür ama kontrolsüz enerji, enerji değildir. “Sürdürülebilir İnsanlık” teması kapsamında Bilim Komitesi enerjinin bu konudaki rolünü konuşacaktır.

 

Komite Gündem Maddeleri:

·         Enerjinin Tanımı

·         Dünya ve Enerji

·         Enerjinin Tükenmesi

·         Geleceğin Enerjisi

Komite Danışmanları:

Mentor: Sibel İnan

 

lamba-bilim