Sanat Komitesi

Sanat Komitesi; ele aldığı konu ve çalıştığı alanın derinliğine binaen ‘insan ve sürdürülebilirlik’ kavramlarını soyut bir düzlemde ele alacak, sanat tarihinin başlangıcından günümüze değin kendi ‘sürdürülebilirliğini’ nasıl sağladığına cevap arayacaktır.

İnsanın en büyük korkusu; duygularının, bilincinin, düşüncesinin kısacası varlığının yok olmasıdır. İnsanoğluna sanat yaptıran güdüleri ve sanata olan ihtiyacı bu düzlemde şekillenmiştir. Sanatta insanın yeri ve insanın içindeki sanat yapmayı tetikleyen olguları çözümlemek komitemizin temel gayesidir. Bununla birlikte süreç içerisinde gerek kültürel bir şekilde, gerek sosyal toplumun bir getirisi olarak, gerek de bireysel aktarımla şekillenen sanat kavramının gelişimini ve özümsenme sürecini ele alacağız.

Komite Gündemi:

·         Kültürün sürdürülebilirliğinin sanat eserine yansıması

·         Sürdürülebilirlik ihtiyacı ve insanın gündelik hayatındaki yansımaları

·         Sanatın sürdürülebilirliği

·         İnsanın Kendi Sürdürülebilirliğini sanat ile Sağlamaya Çalışması ve Eserlerin Kalıcılığı

·         Sanatçının sürdürülebilirliği 

 

 

 

Komite Danışmanları:

Akademisyen: Dr. Mehmet Öncel

Araştırma Görevlisi: Osman Doğan

sadsa