Ekonomi Komitesi

Ekonomi komitesi "Sürdürülebilir İnsanlık" teması altında, insanın en temel faaliyetlerinin kaynağı olan enerjinin ekonomideki yansımalarını inceleyecektir. Komitenin amacı, ulusların ekonomik üstünlük elde etmesinde büyük bir payı olan enerji ekonomisine dikkat çekmek ve sürdürülebilir bir ekonomi için enerjinin önemini vurgulamaktır. Enerji sürdürülebilirliğinin sağlanması için geleceğe dönük enerji alanındaki çalışmaları ve bunların muhtemel ekonomik yansımaları üzerine tartışılacaktır

Komite Gündemi

•  Enerji Ekonomisi

• Yenilenebilir Enerji ve Konvansiyonel Enerjinin Karşılaştırılması (Kar-Zarar Analizi)

• Elektriğin Lojistik Enerjide Kullanımı ve Maliyetleri

• Enerji Elde Ediniminde Yeni Yöntemler (Kar-Zarar Analizi)

• Enerjinin Geleceği

• Endüstriyel Gelişim ve Yeni Uygulamalar

 

Komite Danışmanları:

Mentör: Tan Haskol

Akademisyen: Doç. Dr. Rasim Özcan

Araştırma Görevlisi: Ramazan Bora

ekolog