Edebiyat Komitesi

Edebiyat komitesi, 2000 yılı öncesi ve sonrası yazılan distopik eserlerde “sürdürülebilir insanlık” kavramını döngüsel bir düzlemde ele alacak ve insanların tasavvur ettiği dünya düzeni ve sisteminde insanı arayacaktır. Okunan distopya eserlerindeki “iktidar”,”sistem”,”zaman”,”aidiyet” kavramları incelenecek ve salt insanın kurguladığı bir dünyanın yaşanmaya değer bir yer olup olmadığı tartışılacaktır.

Komitenin amacı, katılımcılarımızın kendi ütopya ve distopyalarını yazacak bir akademik yeterliliğe gelmesi ve gündelik hayatımızda ötelediğimiz imgelerin üzerine kafa yorma cesareti gösterebilmesidir. Edebiyat, yazarların kurgularından oluşmaktadır. Edebiyat komitesi, edebiyatın varoluş süresince “insan”ı nasıl ele aldığını ve hangi dönemlerde nasıl gördüğünü anlamak ve sonrasında bu çağın ütopyasında sistemi/iktidarı/aidiyeti gözden geçirmek ve tanımlamak üzerine yoğunlaşacaktır

Komite Gündemi:

• (Cesur Yeni Dünya, Panoptikon, 1984, Swastika Geceleri, Damızlık Kızın Öyküsü, Biz, Mülksüzler, Hayvan Çiftliği, Yüksek Şatodaki Adam eserleri üzerinden imge analizi yapılır.)

• Süreç Ve İnsan (Devamlılık ve Sürdürülebilirlik/Psikoloji)

• İktidar

• Adalet

• Ahlak

• Aidiyet

• Sistem (İsyan)

• Soma (Mutluluk ve Tatmimiyet)

• Ütopya

 

Komite Danışmanları:

Mentör: Güner Özen

Akademisyen: Dr. Nagihan Haliloğlu

Araştırma Görevlisi: Rahmi Oruç

Edebiyat Logo