Din Komitesi

Tarihte çıkmış savaşların gerekçesinde, yaşanmış olayların gerçekleşmesinde ve insanlığın içinde yaşadığımız noktaya gelmesinde, tarihi insanlığınki kadar eski olan dinin hep en önemli etmenlerden biri olduğu görülmektedir. Sundukları anlam mekanizmaları ve özgürlük alanımıza dair çizdikleri çerçevelerle dinler tarih boyunca insanları etkilemiş, toplumların değişim süreçlerinde olumlu veya olumsuz roller oynamışlardır. Son yıllarda ise seküler anlayışın oldukça yaygınlaşmasıyla akıllarda şu soru belirmiştir: Dinlerin insanların hayatındaki etki sahasının giderek küçülmesi bir gün tamamen yok olmalarıyla neticelenebilir mi? 

Din Komitesi moderniteyle semavi dinlerin birlikte devam ettirilmeleri ihtimalini, dinlerin modern birey üzerindeki etkilerini ve topluma yansımalarını, gelişen teknoloji ve postmodernizm ile gelen sorunlara karşı tutumlarını ve insanlığın sürdürülebilir geleceğindeki konumlarını tartışacaktır. Bu başlıklar altında dinin kültür ve ahlak ile ilişkisini, toplumdaki birleştirici etkisini, yeni dinî akımlar karşısındaki aksiyonlarıyla çağımız insan ve toplumlarının dinlerle yönetilebilmesinin mümkünatını geçmiş ve günümüzden örnekler ve kıyaslarla mülahaza edecektir. 

 

Komite Gündem Maddeleri:

  • Semavi Dinlerle İnsanlığın İlişkisi
  • Modern İnsan ve Geleneksel Dinleri
  • Semavi Dinlerin İnsanlığın Sürdürülebilir Geleceğindeki Konumu
  • Modern Dönemde Yönetici Din Algısının Mümkünlüğü

Komite Danışmanları:

Dr. Betül Avcı

Prof. Dr. İsmail Taşpınar

 

religion-praying