Din Komitesi

Din, medeniyetlerin oluşumunda, gelişiminde ve gelecek tasavvurlarındaki en önemli etkenlerden biridir. Din komitesinde, dinlerin toplumların hayatındaki yeri, küresel meselelerde ve politikalarda dinin ne oranda etkili ve belirleyici olduğu ele alınacaktır. Bu kapsamda, sanayi, bilim ve teknoloji bakımından ilerlemiş, enerji dahil hayatın birçok alanında yenilenebilirliği ve sürdürülebilirliği hedef haline getirmiş, zenginliklerini artırarak devam ettirmeyi amaçlayan Amerika, Avrupa ve Çin özelinde Uzak Doğu medeniyetlerinin uzun vadeli planlarında dinin veya dine alternatif olarak ortaya çıkan metafizik inanışların yeri incelenecektir. Evangelizm- Ortadoğu politikaları bağlantısı ve bunun İslam dünyasına yansıması, Avrupa’nın geleceğinde yeni dini hareketlerin yeri ve Çin’in dinden uzak bir toplum ve devlet olarak gelecek tasavvuru üzerine tartışmalar yapılacaktır.

Komite Gündemleri:

  •  Avrupa’nın geleceğinde yeni dini hareketler
  • Dine uzak bir halk ve devlet olarak Çin’in gelecek tasavvuru
  • Evangelizm: Ortadoğu politikaları ve İslam Dünyası

Komite Danışmanları:

Akademisyen: Dr. Ahmet Murat Özel

Araştırma Görevlisi: Abdülsamet Sarıkaya

OldDesignShop_PyramidOfBooks