Çevre ve Şehircilik Komitesi

Çevre ve Şehircilik Komitesi “Sürdürülebilir İnsanlık” teması altında, insanın her an etkileşim içerisinde olduğu çevrenin ve şehrin geçirdiği değişim süreciyle birlikte, katılımcıların gözlemlerine dayalı problemleri tartışarak bu problemlere çözüm getirmeye çalışacaktır. Yaşadığımız çevreden duyduğumuz rahatsızlıklar, bizi bu konuda daha çok düşünmeye ve bu sorunlara gerçek çözümler bulmaya itmektedir. Bu nedenle çevre ve şehir komitesi, bir şehrin sürdürülebilirliğini engelleyen problemleri farklı tekniklerle katılımcılar tarafından gün yüzüne çıkarılmasını sağlayarak sürdürülebilir bir kent yapısı için projeler oluşturacaktır. Komitenin prosedürü genel çalıştay formatından farklı olup “komite prosedürü” başlığında işleyişe değinilmiştir.

Komite Danışmanları:

Akademisyen: Dr. Önder Küçükkural

Araştırma Görevlisi: Melik Aksoy

çşblogo