Çalıştay Teması

              “Sürdürülebilirlik” kavramı insanoğlunun temel ihtiyaçlarını karşıladığı yaşam kaynaklarının, doğada bulunma oranlarının azalmasıyla kullanılmaya başlanmış, literatürde “çeşitlilik ve üretkenliğin devamlılığı sağlanırken, daimi olabilme yeteneğini koruma”yı ifade eden bir kavram olarak yer almaktadır. Zaman içerisinde temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk çekeceğini fark eden insanoğlu yaşamını sürdürme kaygısıyla karşı karşıya kalmıştır. Bilim adamları doğadaki enerji kaynaklarının hızlı ve ölçüsüz tüketilmesini ve küresel ısınmayı engellemek adına önlemler alınması gerektiğini savunmuş ve karbon salınımının azaltılması, enerjinin sürdürülebilir kılınması gibi insan yaşamını sürdürülebilir kılacağına inanılan türlü planlamalar yapılmıştır.

 

            Bu çalışmaların Dünya’yı gelecekte bizler için daha yaşanılabilir bir yer kılma amacına minnettar olsak da; aynı çalışmaların sadece insanın bedenen ihtiyaç duyduğu tüketim unsurlarının sürdürülebilir kılınması ekseninde şekillenmesi bizlere “İnsan ne ile yaşar?” ve “İnsanoğlu tükettiği şeylerden mi ibarettir?” sorularını sordurdu.

 

            Milyonlarca yıldır var olan Dünya üzerinde yaşayan insanoğlu temel ihtiyaçlarını karşıladığı hayvan ve bitkilerin sayamayacağımız kadar çok türünün tükenişine tanıklık etmiştir; fakat hayatını idam ettirmek için yeni olanaklar bulmuştur. Günümüzde enerji kaynaklarının tükenmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan bizler de yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmekteyiz.

 

            Peki insanoğlunun ihtiyaç duyduğu tüketim unsurlarının sürdürülebilir kılınması “insan”ı sürdürülebilir kılmak için yeterli midir? Yani “insan” nasıl sürdürülebilir kılınır? İnsanı diğer canlılardan ayıran değerler ne olacaktır? Bu değerleri sürdürülebilir kılmak mümkün müdür? Örneğin ileride yapay zekadan veya diğer canlı türlerinden farkımız ne olacaktır? İnsan, oldukça, tartışmaya ve keşfedilmeye açık bir konumdadır.

            Sürdürülebilir İnsanlık Çalıştayı, katılımcılarına ‘Sürdürülebilir İnsanlık’ teması çerçevesinde, olaylara çok yönlü bakabilme, sorunları fark edebilme ve çözüm önerisi üretebilme/sunabilme yeteneği kazandırmayı amaçlamaktadır. Çalıştaya katılacak öğrenciler sanat, sosyal bilimler, edebiyat ve fen bilimleri ve din alanlarında oluşturulan komitelerde, belirlenen müzakere konuları üzerinden sorunlar tespit edip bu sorunlara çözümler üretmek için komite üyeleriyle istişare edeceklerdir. Yapılan istişareler sonrası komitelerde birer bildiri oluşturulacaktır.