Bilim Komitesi

Bilim Komitesi’nde bu sene insanlığın devamlılığının sağlanması için gereken enerjinin ne olduğu ve nasıl elde edilebileceği konusu üzerinde düşünülecektir. Komitenin katılımcıları günlük hayatta sıkça kullanılan enerji tanımının aksine enerjinin gerçek manada ne olduğunu daha iyi anlayabilecek ve etrafımızı çepeçevre sarmalayan enerji dünyasının farkına varabilecektir. Komitenin amacını ise gündelik hayatta alışılagelmiş olayların derinliği konusunda bilgi vererek aslında bilimin temelini oluşturan merakı tetikleyebilmek ve insanlığın devamı için gereken enerjinin nasıl sağlanabileceği üzerinde soruların sorulması oluşturmaktadır. Gerçekleşmiş, şu anda yapıyor olduğumuz ve ileride de yapmak istediğimiz işlerin tümünde hayatî önem taşıyan enerji, esasında “Neydi, Ne oluyor, Ne olacak?” gibi temel sorular üzerinden ele alınacak ve adeta enerji üzerinde bir zaman yolculuğu yapılacaktır. Büyük Patlama’dan günümüze dek enerjinin geçirdiği fiziksel evrimler ve ileride olabilecekler üzerinden teorik ve pratik tartışmalar yapılacaktır.

İlk olarak enerjiyi daha iyi tanımak ve kullanılan tanımının aksine ‘her şeyin’ potansiyel birer enerji olduğunu anlamak adına Büyük Patlama’dan bu yana enerji dönüşümleri incelenecektir. Enerjinin kaynağı, nükleosentezi ve sınırları gibi konular tartışılıp kullanım sahalarının çeşitliliği ve gerekliliği müzakere edilecektir. Enerjinin sonluluğu üzerinden sürdürülebilirliği konuşulacaktır. Aynı zamanda mevcut enerjinin depolanması ve korunması için çözüm önerileri sunulacaktır.

Son basamakta ise insanlığı geleceğe taşıyacak enerjinin hangi yollardan, nasıl elde edileceği hususu gündemi oluşturacaktır. Fiziksel, kimyasal, biyolojik ve uzay teknolojileri gibi dört ana başlıkta incelenmeye tabi tutulacak olan bu bölümde bilim kurgusal ve ütopik olarak düşünülen teoriler, bilimsel yollarla ele alınacak ve olasılıklar değerlendirilecektir. Zamanda yolculuk, fisyon, füzyon, nükleer enerji ve karadeliklerdeki enerji gibi yoğun konular ele alınırken canlı vücudundaki kimyasal olaylar başta olmak üzere gözlemlenebilir olgular da ihmal edilmeyecektir. Bu sayede enerji konusu üzerine Bilim Komitesi’nde popüler bilimin ele aldığı gibi yüzeysel değil derinlemesine bir tartışma ortamı oluşturulmuş olacak ve sorunun temelden kavranılmasını takiben muhtemel durumlar bilimsel veriler ışığında incelenme fırsatı bulacaktır.

 

Komite Gündem Maddeleri:

·         Enerjinin Tanımı

·         Dünya ve Enerji

·         Enerjinin Tükenmesi

·         Geleceğin Enerjisi

Komite Danışmanları:

Mentör: Birkan Açıkgöz

Akademisyen: Prof. Dr. Mahmut Rahim Bayramoğlu

Araştırma Görevlisi: Hande Eserci

 

lamba-bilim